MRA: Wspólna konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Archiwów Dźwiękowych i Audiowizualnych oraz Międzynarodowej Rady Muzyki Tradycyjnej – Stambuł 2023

Na 12 – 15 września 2023 r. na Uniwersytecie Stambulskim dwa międzynarodowe stowarzyszenia organizują konferencją poświęconą szeroko pojętej ochronie dziedzictwa cyfrowego, audiowizualnego i muzycznego we współczesnym świecie. Temat to „Współpraca w zachowaniu i ochronie dziedzictwa audiowizualnego i  pokrewnego”( Collaborating to preserve and safeguard audiovisual and related heritage).  Międzynarodowego Stowarzyszenia Archiwów Dźwiękowych i Audiowizualnych (The International Association of Sound and Audiovisual Archives -IASA) i Międzynarodowa Rada Muzyki Tradycyjnej (Międzynarodowa Rada Muzyki Tradycyjnej – ICTM) wspólnie proponują następujące zagadnienia badawcze:

A. Cyfrowa ochrona w archiwach dźwiękowych i audiowizualnych: nowe wspólne narzędzia i strategie,
B. Metadane i ochrona,
C. Migracja a archiwa dźwiękowe i audiowizualne,
D.  Wspólne pomysły na ochronę przed ryzykiem spuścizny dźwiękowej i audiowizualnej,
E. Badania i rozpowszechnianie,
F. Różnorodność, dostępność  i otwartość w archiwach,
G. Przeszłość i przyszłość archiwistyki w Turcji i Świecie Tureckim.
Termin nadsyłania propozycji wystąpień: 31 marca 2023 r.
Konferencja przewidziana jest w formie stacjonarnej i online.
Więcej informacji:
ICA: 54th IASA Conference 4th ICTM Forum: Collaborating to preserve and safeguard audiovisual and related heritage
Istambul University: Collaborating to preserve and safeguard audiovisual and related heritage
Zgłoszenie uczestnictwa

oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec