NIEMCY: Dokumenty z Archiwum Miasta Kolonii na liście Światowego Dziedzictwa „Memory of the World” UNESCO

W tym roku UNESCO ogłosiło wpisanie dwóch obiektów z Archiwum Historycznego Miasta Kolonii do rejestru „Memory of the World”. Są to: egzemplarz Prunkkopiar des Brügger Hanse-Kontors z 1486(HAStK Best. 81 A 1) oraz Sammlung von Hanserezessenz lat 1388-1461 (HAStK Best. 82 A 2).
„Rozpiera nas duma, że UNESCO honoruje w ten sposób dokumenty naszego Archiwum Historycznego” – mówi Stefan Charles, szef Wydziału Kultury w Kolonii. „Kolonia to miasto o niezwykle dużym dziedzictwie kulturowym, który chcemy również wykorzystać dla naszej międzynarodowej pozycji, potwierdzenia swojego miejsca w krajobrazie kultury europejskiej.”Oba dzieła pochodzą z archiwów Hanzy, Europejskiej Ligi Kupców i Miast Handlowych z okresu późnego średniowiecza, które są przechowywane w Kolonii. UNESCO wzięło pod uwagę i doceniło unikatowe znaczenie Ligi Hanzeatyckiej, jako ponadnarodowej organizacja dla rozwoju handlu i prawa w Europie. 

Historia miast hanzeatyckich rozciągających się  wzdłuż wybrzeży Morza Północnego i Bałtyckiego jest częścią historii wielu dzisiejszych krajów, również Polski. Źródła do  badań są zatem szczególnie ważne do podkreślenia idei europejskiej współpracy i promowania idei przezwyciężania granic i barier poprzez pokojowy handel.
Sammlung von Hanserezessenz lat 1388-1461 to zbiór decyzji i uchwał podejmowanych przez miasta hanzeatyckie na wspólnych posiedzeniach – Hansetag. Stanowią one zatem kwintesencję polityki prowadzonej przez związek, pokazująistotę jego polityki, i filozofię działania. Są również odzwierciedleniem prowadzonych wówczas negocjacji, dochodzenia do konsensu, czyli tego wszystkiego, co jest ważne we współczesnej demokracji.
W Prunkkopiar ( w wolnym tłumaczeniu : księga wspaniałości/ drogocenności) rejestrowano ważne dokumenty, głównie o przywilejach i prawach handlowych, które królowie i książęta przyznawali kupcom hanzeatyckim w swoich krajach. Umożliwiały one pokojowy przepływ towarów i chroniły przed gwałtownym łamaniem prawa, budowały kulturę kupiecką i handlową Europy. Powyższa księga jest mistrzowskim przykładem flamandzkiej sztuki rękopiśmiennej i iluminatorskiej, która służyła również celom reprezentacyjnym.
Dla kolońskiego archiwum jest to niezwykle ważne i prestiżowe wydarzenie. W 14 lat po wielkiej katastrofie budowlanej, w wyniku której zniszczeniu uległa większość zasobu archiwalnego oraz w 2 lata po otwarciu nowej siedziby, kolońskie dokumenty nalazły się w towarzystwie najcenniejszych dla historii naszej cywilizacji archiwaliów.
Obecnie Archiwum Historyczne Miasta Kolonii i Reńskie Archiwum Fotograficzne (Rheinische Bildarchiv Köln RBA) mieszczą się  w najnowocześniejszym archiwum miejskim w Europie.

Źródło:

Stadt Köln: Neues Weltdokumentenerbe im Historischen Archiv der Stadt Köln

oprac. Jolanta Leśniewska

AP Płock O. Kutno