Niemcy: Zaproszenie do wirtualnego świata epoki romantyzmu – sukces projekt z Aschaffenburga„Dialog Romantik“

Program dofinansowania „Wissens Wandel” został zainicjowany w 2020 roku. Celem było udostępnienie oferty kulturalnej, dziedzictwa kulturowego i pisanych dóbr kultury wszystkim zainteresowanym, w znacznie większym niż dotychczas stopniu. Program Stowarzyszenia Bibliotek Niemieckich „Wissens Wandel” został sfinansowany przez Komisarza Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów w ramach programu NEUSTART KULTUR uchwalonego przez Bundestag.

W podsumowaniu zakończonej w czerwcu tego roku edycji projektu, Claudia Roth, Minister Stanu ds. Kultury i Mediów oraz Stowarzyszenie Bibliotek Niemieckich przedstawili raport końcowy, w którym jakoszczególnie interesujący oceniony został projekt „Dialog Romantik” zrealizowany przez Archiwum Miasta i Opactwo Aschaffenburg (Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg). Samo archiwum stanowi ciekawy przykład – rzadko spotykany- połączenia archiwum komunalnego i kościelnego. Poza zasobem miejskim w archiwum od 1 kwietnia 1939 r. przechowywane są zbiory – jako depozyt – Opactwa Aschaffenburg, których właścicielem nie jest miasto, lecz Allgemeine Schul- und Studienfonds.
Dialog Romantik, uznany został jako projekt wiodący w ramach Wissens Wandel. Doceniono w nim to, że przybliża epokę romantyzmu poprzez wirtualną przestrzeń i wirtualne środowisko uczenia się lokalnej historii miasta Aschaffenburga oraz poznawania dziejów związanej z miastem rodziny Brentano. „Archiwum potrzebuje zaczerpnąć świeżego powietrza”- w taki sposób tłumaczy się  nowe podejście do koncepcja cyfrowego archiwum.„Szczegółowe omówienie naszego projektu w Aschaffenburg w raporcie końcowym Wissen Wandel jasno pokazuje, że nasza zorientowana na dialog strategia cyfrowa cieszy się również zainteresowaniem na poziomie krajowym i ogólnokrajowym, a co nie mniej ważne, jest postrzegana jako warta finansowania i wsparcia” – posumował Eric Fehler burmistrz miasta. „Dla mnie Dialog Romantik jest przykładem naszej koncepcji miasta dialogu, które jest dla ludzi i łączy świat cyfrowy i analogowy”.
„Dialog Romantik” został zaprojektowany jako wirtualna przestrzeń interakcji. Odwiedzający, grupy i całe klasy szkolne, łącznie z nauczycielami, mogą poruszać się po „romantycznym świecie” Brentano w formie tzw. „baniek wideo”. Wirtualne sale, uzupełnione ofertą multimedialną, rozciągają się nad foyer ze stanowiskami do nauki i pomieszczeń dedykowanych przedstawicielom rodziny Brentano. Do intensywnej wymiany danych przeznaczony jest wirtualny „salon”, w którym odwiedzający mogą dzielić ekran i zostawiać notatki. Wkrótce dostępne będą również obszerne materiały pomocnicze dla nauczycieli.
Burmistrz i specjalista ds. technologii cyfrowej Eric Leider opisał nową wirtualną przestrzeń interakcji „Dialog Romantik” jako projekt wiodący w komunikacji cyfrowej: „Dzięki Dialog Romantik mamy kolejny innowacyjny projekt „partycypacji” oparty na naszej strategii cyfrowej „Dialog City”.
Do końca 2022 r. w całym kraju 751 projektów digitalizacyjnych bibliotek i archiwów zostało sfinansowanych kwotą ponad 24,2 mln euro. Około 11,4 mln euro przeznaczono na projekty digitalizacyjne, 6,3 mln euro na działania infrastrukturalne, 4,1 mln euro na rozwój innowacyjnych projektów komunikacyjnych, a 2,4 mln euro na rozwój oferty mediów cyfrowych. Dokonano digitalizacji zbiorów, poszerzono ofertę w obszarze e-mediów (e-booki, e-czasopisma, e-czasopisma, e-gazety i audiobooki) oraz baz danych i platform e-learningowych, a także wydarzenia takie jak projekty dokształcania, odczytów czy edukacji medialnej, coraz bardziej rozwijane jako formaty hybrydowe dla klas szkolnych i ośrodków opieki dziennej.

Źródło:

Aschaffenburg 2.0: „Dialog Romantik“

oprac. Jolanta Leśniewska

AP Płock O. Kutno