JAPONIA: Sympozjum archiwalne o trzęsieniach ziemi

„Przekazywanie wspomnień o trzęsieniu ziemi i tradycji lokalnej społeczności” — to temat sympozjum odbędzie się w ramach „Archiwum trzęsienia ziemi we wschodniej Japonii”, dnia 8 stycznia 2024 r. w wielkiej sali konferencyjnej Międzynarodowego Instytutu Badań nad Katastrofami na Uniwersytecie w Tohoku. Jest to instytucja, która natychmiast po Wielkim Trzęsieniu Ziemi we Wschodniej Japonii, które nastąpiło 11 marca 2011 r., rozpoczęła szeroko zakrojone prace badawcze, m.in. poprzez różnorodne ankiety i badania terenowe. Wszystkie zdobyte materiały i poczynione ustalenia były natychmiast rozpowszechnione poprzez różnorodne publikacje i specjalną witrynę, zawierającą zapisy podejmowanych działań od dnia 13 kwietnia 2011 r.

Choć w wielu miejscowościach, jak i w ramach różnych organizacji społecznych, utworzono już archiwa gromadzące materiały na temat Wielkiego Trzęsienia Ziemi, to budowa i otwieranie archiwów na obszarach, które ucierpiały najbardziej, jak i tych gdzie odbudowa trwała najdłużej, tak naprawdę dopiero się rozpoczyna. Także wiele społeczności lokalnych, znajdujących się w strefie ewakuacyjnej, utworzonej po katastrofie nuklearnej w Fukushimie, obecnie ponownie się organizuje. Można się spodziewać, że i one utworzą własne archiwa trzęsienia ziemi.Tymczasem Biblioteka Narodowa Japonii i Międzynarodowy Instytut Badawczy Nauk o Katastrofach na Uniwersytecie Tohoku, wsparte przez Towarzystwo Archiwów Cyfrowych, będą współorganizatorami wspomnianego sympozjum. Zainteresowani będą mogli wziąć udział w wydarzeniu na Uniwersytecie Tohoku w Sendai w stanie Miyagi lub obejrzeć transmisję wideo na żywo w Internecie.Sympozjum rozpocznie się od przedstawienia raportów na temat dotychczasowych działań mających na celu udokumentowanie katastrofy oraz przekazywanie lokalnej historii i tradycji. Potem nastąpi wymiana informacji na temat obecnego stanu i trudności, z jakimi borykają się lokalne społeczności. Spotkanie zakończy się dyskusją przy okrągłym stole – z udziałem wszystkich prelegentów – na temat wyzwań stojących przed mieszkańcami, którzy muszą stawić czoła zarówno ciągłym wysiedleniom, jak i stale zmieniającemu się krajobrazowi, przekazując lokalną historię i tradycje, które obejmują rejestrowanie i upamiętnianie katastrofy.Oprócz zorganizowania sympozjum z udziałem publicznością, transmisja z miejsca wydarzenia będzie jednocześnie dostępna dla osób, które zarejestrowały się wcześniej za pomocą systemu konferencji internetowych (Zoom). W zależności jednak od sytuacji związanej z zakażeniem nowym koronawirusem, sympozjum może odbyć się wyłącznie online. Liczba osób zaproszonych na konferencję wynosi 120 osób, natomiast 300 osób będzie mogło uczestniczyć w niej online. O przyjęciu zgłoszenia decydować będzie kolejność zgłoszeń. Możliwość rejestracji zostanie zamknięta po wyczerpaniu miejsc. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zarejestrować się można poprzez złożenie wniosku za pomocą formularza znajdującego się w pod adresem URL (https://www.shinrokuden.irides.tohoku.ac.jp/symposium/20240108/), zaś dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: Archiveforum@irides.tohoku.ac.jp

Źródło:
Handing down memories of the earthquake and traditions of the community

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław O. Jelenia Góra