UKRAINA: Archiwa dokumentują rosyjską inwazję

O nowo utworzonym zbiorze pod nazwą „Kolekcja dokumentów dotyczących przebiegu wydarzeń w obwodzie połtawskim podczas masowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę”, w audycji radiowej w dniu 5 grudnia 2023 r. mówiła Tetiana Woskobijnyk, główny archiwista Wydziału Informacji i Udostępniania Dokumentów Archiwum Państwowego Obwodu Połtawskiego w Połtawie (wschodnia Ukraina). Z okazji Dnia Sił Zbrojnych Ukrainy, na antenie Ukraińskiego Radia „Połtawa” rozmawiano o nowo utworzonym zbiorze archiwaliów, który obejmuje okres od 2014 roku do chwili obecnej: wspomnienia żołnierzy ukraińskich, osób wewnętrznie przesiedlonych, które przybyły do regionu połtawskiego uciekając przed działaniami wojennymi, członków rodzin żołnierzy i wolontariuszy, i inne dokumenty. Tetiana Woskobijnyk zauważyła, że archiwa państwowe nie stoją na uboczu procesów społecznych i politycznych zachodzących w państwie.

Trwają prace nad uzupełnieniem zasobu odpowiednimi dokumentami. Utworzenie takiej kolekcji to swego rodzaju hołd złożony każdemu, kto odważnie staje w obronie granic swojego państwa.

Więcej:

«Колекція документів про перебіг подій на Полтавщині під час широкомасштабного російського вторгнення в Україну»

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O.Legnica