Deklaracja stowarzyszeń archiwalnych Polski, Węgier, Czech i Słowacji

Deklaracja

ze wspólnego spotkania przedstawicieli stowarzyszeń archiwalnych Polski, Węgier, Czech i Słowacji, które odbyło się 6 marca 2007 r. w Popradzie.
Obecni przedstawiciele stowarzyszeń archiwalnych wyrazili pragnienie i potrzebę współpracy w zakresie archiwistyki i nauk pomocniczych historii w udostępnianiu  i ochronie dziedzictwa kulturalnego i wymiany doświadczeń między poszczególnymi państwami.
W celu wypełniania następujących zadań:
1.  przedstawiciele stowarzyszeń co roku spotykają się w innym państwie w celu koordynacji działań, gdzie będą uszczegóławiać wspólne akcje na odpowiedni rok
2.  jednocześnie, co roku  będzie się odbywać wspólna konferencja w poszczególnych państwach, kolejno w innym na wcześniej uzgodniony temat
3.  państwa uczestnicy deklarują wspólne pragnienie propagowania tych wspólnych działań na międzynarodowych forach
4.  będą dążyć do prezentacji kulturalnego dziedzictwa w poszczególnych krajach w formie wystaw i innych prezentacji
5.  będą poszukiwać źródeł finansowania wspólnych działań w uzgodnionym zakresie
6.  będą wykorzystywać czasopisma i strony WWW  poszczególnych stowarzyszeń do informowania o wspólnych działaniach, jak również do automatycznego rozsyłania ważnych informacji pocztą elektroniczną
7.  poszukiwać możliwości określenia wspólnych, jak też dwustronnych pisemnych porozumień współpracy
8.  będą poszukiwać możliwości rozszerzenia współpracy w zakresie ochrony, konserwacji, restauracji i digitalizacji dokumentów archiwalnych
9.  będą poszukiwać możliwości rozszerzenia współpracy w zakresie programów kształceniowych z archiwistyki i nauk pomocniczych historii
10. będą informować  Międzynarodową Radę Archiwów o wspólnych działaniach.