Warsztaty ARCHIVES 2.0

Materiały z warsztatów Archives 2.0

Archiwum Główne Akt Dawnych 26 grudnia 2008

Strona warsztatów

Hubert Wajs, Zamiast introdukcji – gdzieś między serwisem społecznościowym a semantycznym Internetem (prezentacja PDF)

Anna Laszuk, Użytkownicy współtwórcami (w archiwach francuskich) (prezentacja PDF)

Marek Marzec, Społeczności portalu Polska.pl

Adam Baniecki, ArchNet branżowy portal archiwistów (prezentacja PDF)

Piotr Tafiłowski, Archives 3.0 (referat PDF)