dr Waldemar Chorażyczewskie, Pieczęć „uszczerbiona” ostatnich Jagiellonów

Artykuł dr Waldemara Chorążyczewskiego stanowi ważny przyczynek do poznana genezy kancelarii pokojowej królów polskich. Odtwarzając dzieje tej instytucji autor wykorzystał w dużej mierze materiały sfragistyczne, owe pieczcie „uszczerbione”, niemal nie funkcjonujące w polskiej literaturze sfragistycznej.

Tekst PDF

oprac. Marcin Hlebionek