Konferencja: Wieś w heraldyce i sfragistyce polskiej.

Archiwum Państwowe w Szczecinie oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 3-4 października 2008 organizują sesję naukową na temat Wieś w heraldyce i sfragistyce polskiej. Poniżej prezentujemy założenia programowe konferencji. Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji.

Zaproszenie  PDF

Zgłoszenie uczestnika PDF DOC

oprac. Marcin Hlebionek
AP Bydgoszcz