Paweł Gut, O pieczęci Barlinka w okresie międzywojennym XX wieku

   Praca Pawła Guta poświęcona sfragistyce i heraldyce nowomarchijskiego miasta Barlinka (Berlinchen) dotyczy rzadko podejmowanej przez badaczy problematyki pieczęci dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych. Podkreślić należy, że przygotowując tekst autor oparł się nie tylko na analizie zachowanych odcisków pieczęci, ale wykorzystał także dokumentację aktową oraz stosunkowo rzadko wertowane przez badaczy sfragistyki normatywy państwowe regulujące zasady używania pieczęci municypalnych. Tekst nie był dotąd publikowany.

Tekst (pdf)