Jolanta Leśniewska, . Zapomniana pieczęć miasta Kutna ze św. Wawrzyńcem, 1766-1811

Publikowany niżej tekst Jolanty Leśniewskiej wypełnia lukę w badaniach nad sfragistyką i heraldyką Kutna. Jednocześnie pokazuje, jak interesujące mogą być badania nad pieczęciami poźnonowożytnymi. Tekst stanowi rozszerzoną wersję artykułu wydanego pod takim samym tytułem w kutnowskim Informatorze samorzadu miejskiego, Nr 3/15, 1996, str. 6-7.

Jolanta Leśniewska, …który to Extrakt Kontraktu pieczęcią Miejską utwierdzony podpisuję. Zapomniana pieczęć miasta Kutna ze św. Wawrzyńcem  1766-1811

TEKST  (pdf).