WOJCIECH KRAWCZUK, PIECZĘCIE ZYGMUNTA III

Pieczęcie Zygmunta III Wazy, pióra Wojciecha Krawczuka to wzorcowa praca, proponująca nowoczesny model badań nad sfragistyką władców. Ograniczająca się, co prawda, do analizy systemu sfragistycznego jednego władcy, ale prezentująca problem na szerokim tle dziejów tak politycznych jak i kancelarii królewskiej. Po raz pierwszy została ona opublikowana w 1993 r.. Na łamach ArchNetu prezentujemy ją za zgodą autora.

Marcin Hlebionek

WOJCIECH KRAWCZUK, PIECZĘCIE ZYGMUNTA III WAZY, Kraków 1993 tekst PDF