WŁOCHY: Repertorium o ludziach archiwów państwowych

Dnia 25 marca 2009r. w Sala Alessandrina Archiwum Państwowego w Rzymie miała miejsce uroczysta inauguracja pierwszego tomu repertorium zawierającego dane o ludziach związanych z włoską służbą archiwalną. Publikacja, pod redakcją Maurizio Cassetti’ego zatytułowana: Repertorio del personale degli Archivi di Stato, Vol I objęła okres 1861- 1918, a więc od zjednoczenia Włoch do zakończenia I Wojny Światowej. Chronologia zaplanowana została docelowo do 1958r. Niezwykle cennym jest wstęp- rozprawa pióra legendarnego Elio Lodoliniego, dziś emerytowanego profesora archiwistyki. Publikacja ukazuje biogramy i dorobek naukowy archiwistów, ludzi związanych z administracją archiwalną oraz kształceniem archwistów. Znajdują się tam biogramy tak znanych teoretyków archiwistyki jak Eugenio Casanova, Luigi Fumi, Armando Lodolini, Emilio Re i inni.

Książka ukazuje inne oblicza ludzi związanych ze służbą archiwalną, którzy byli także mistrzami sportowymi, dziennikarzami, aktorami, poetami, pisarzami. Pochodzili z wyższych sfer lub nie, brali aktywny udział w wydarzeniach historycznych, które działy się w ich epoce. Ukazana jest także liczebność archiwistów w różnych okresach oraz rola 19 archiwów regionalnych oraz szkół paleografii i archiwistyki funkcjonujących przy archiwach. W książce znajdują się także ciekawostki jak ta, że najdłużej aktywnie pracujący archiwista włoski wykonywał swoje obowiązki do 91 roku życia.

Kolejne tomy zostaną wzbogacone o rozprawy z zakresu historii archiwistyki współczesnej.

Wysoka ranga, jaką Direzione Generale degli Archivi di Stato oraz włoskie środowisko archiwistyczne przywiązują do tej publikacji przepięknie świadczy o szacunku do zawodu i sztuki archiwalnej we Włoszech

Publikacja jest także dostepna on-line.

1. Więcej w języku włoskim o publikacji

2. Repertorio del personale degli Archivi di Stato, Vol I, Roma 2008, pdf 8,7 MB

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań