BIAŁORUŚ: Wirtualna wystawa „Archiwalne oblicza historii”

Archiwa państwowe przechowują nie tylko dokumenty w popularnym znaczeniu tego słowa. Stwierdzenie to ilustruje wirtualna wystawa mniej „typowych” materiałów archiwalnych, wykonana przez Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego (w Brześciu, biał. Брэст, ros. Брест).
Na wystawie zaprezentowano więc nie dokumenty tekstowe, ale mapy, plany, reklamy, ulotki, plakaty, zdjęcia, druki, publikacje naukowe i wydawnictwa muzyczne z biblioteki Archiwum, z XIX – pocz. XX w., w języku rosyjskim, polskim, francuskim, niemieckim, łacińskim i hebrajskim.

Etykiety wódek. Źródło Archivy Bielarusi
Żródło: brestjust.by

 

Dla polskich widzów wystawy najbardziej interesujące są bardzo liczne materiały archiwalne w języku polskim, sprzed wybuchu II wojny, m.in. plany miasta Brześć z 1934 r. („Brześć nad Bugiem”) i z 1941 r. (po polsku i niemiecku, jako „Brześcia Litewskiego”), Warszawy z 1938 r. (niestety, w niezbyt wysokiej rozdzielczości), dokumenty niemieckich władz okupacyjnych w Brześciu z lipca 1941 r. (kartki żywnościowe – trójjęzyczne druki po niemiecku, polsku i rosyjsku, „karta na chleb” – druk w jęz. polskim, z odręcznym czerwonym dopiskiem ”dla Żydów”, propagandowe niemieckie plakaty zachęcające Białorusinów do wyjazdu na roboty przymusowe do Rzeszy), polskie obwieszczenie o powszechnej mobilizacji z 31 sierpnia 1939 r. i in., a także przykłady polskich książek przechowywanych w bibliotece brzeskiego Archiwum.

Więcej: Виртуальная выставка „Архивные лики истории”
oprac. Edyta Łaborewicz,
AP Legnica