ROSJA: Ponad 300 zdjęć z procesów norymberskich on-line

W 75. rocznicę rozpoczęcia prac Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, Rosarchiw dodał do federalnego projektu archiwalnego „Zbrodnie nazistów i ich wspólników na ludności cywilnej ZSRR w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-1945” zbiór dokumentów fotograficznych słynnego mistrza fotografii, korespondenta frontowego Jewgienija Ananjewicza Chałdieja (ros. Евгений Ананьевич Халдей, 1917-1997).W rosyjskim Państwowym Archiwum Dokumentów Filmowych i Fotograficznych (RGAKFD) znajduje się duży zbiór dokumentów fotograficznych E.A. Chałdieja, w postaci negatywów na taśmie o rozmiarze zerowym (2,4×3,6) i drugim (9×12), które zostały zdeponowane w archiwum w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. W 2017 roku kolekcja została uzupełniona zdjęciami przekazanymi na stałe do archiwum przez jego córkę Annę Chałdiej.

E.A. Chałdiej był w grupie fotoreporterów z ZSRR relacjonujących przebieg procesów norymberskich. Dokumenty fotograficzne można podzielić na kilka grup – widoki Pałacu Sprawiedliwości, strażników krajów uczestniczących w procesach, rozprawy sądowe, portrety członków trybunału, prokuratorów, oskarżonych, obrońców, przedstawicieli prasy. Fotografowi udało się uchwycić zarówno oficjalne spotkania, jak i kulisy procesów norymberskich. Jego fotografie oddają postacie oskarżycieli i przestępców, atmosferę na sali, powagę i wagę tego, co się dzieje. Szczególną uwagę zwrócił na Hermanna Goeringa i wykonał serię jego portretów. Jewgienij Chałdiej został jedynym radzieckim fotografem, któremu wolno było robić zdjęcia straconym przestępcom.

Fotografie można oglądać na stronie: Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.:

Фото Е.А. Халдея

Więcej: Росархив представляет более 300 фотографий с Нюрнбергского процесса фотографа Е.А. Халдея

oprac: Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica